Història

Sota les cendres del volcà. Pompeia i Herculà, secrets amagats.

Dimarts, 16 d'octubre de 2018
17:30 Teatre Zorrilla

CARLES BUENACASA PÉREZ
Doctor en Geografia i Història.

Adscrita a:

Tutelada per: