Sortida

Visita al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra

Dimecres, 4 de març de 2020
Barcelona

La vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF, Dra. Mònica Figueras, ens
invita a la jornada de visita a la UPF per als membres de les Aules.

Acte cultural gratuït.

Sortida del Museu a les 10 del matí. Tornada cap a les 14:00 h.

Adscrita a:

Tutelada per: