Sortida

Visita a la Lloja de Mar de Barcelona i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

Divendres, 24 de maig de 2019
Barcelona

Sortida a les 15,15 h del Museu
Inscripció i pagament el dia 14 de maig abans de la classe

Adscrita a:

Tutelada per: