Religió

L'Església catalana: aportacions universals

Dimarts, 2 de abril de 2019
Teatre Principal. Hora d'inici: 17,30 h

Jaume Aymar Ragolta
Doctor en Història de l'Art

BANDEROLA CLASSEweb4.jpg

adscrita a:

tutelada per: