Política

Israel i Palestina, 70 anys de conflicte

Dimarts, 5 de març de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Joan Roura Villamanzo
Periodista. Especialista en Orient Mitjà

adscrita a:

tutelada per: