Política

Drets humans i democràcia

Dimarts, 26 de novembre de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Júlia Pareto Boada
Llicenciada en Filosofia. Màster en Filosofia Política

Adscrita a:

Tutelada per: