Música

L'arpa, un instrument desconegut

Dimarts, 28 de maig de 2019
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17,30 h

Cristina Badia Tarragó
Arpista i professora d'arpa

Adscrita a:

Tutelada per: