Música

L'arpa, un instrument desconegut

Dimarts, 28 de maig de 2019
Teatre Zorrilla

Cristina Badia Tarragó
Arpista i professora d'arpa

adscrita a:

tutelada per: