Música

Cors de Clavé: una nova cultura popular, laica i republicana

Dimarts, 4 de juny de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Anna Costal Fornells
Doctora en Musicologia

adscrita a:

tutelada per: