Música

Cors de Clavé: una nova cultura popular, laica i republicana,

Dimarts, 4 de juny de 2019
17:30 Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17,30 h

Anna Costal Fornells
Doctora en Musicologia

Adscrita a:

Tutelada per: