Medicina

Diabetis mellitus, una epidèmia del segle XXI

Dimarts, 19 de febrer de 2019
Teatre Zorrilla

Montserrat Miró Queralt
Doctora en Farmàcia

Adscrita a:

Tutelada per: