Literatura

Joan Sales, l'home i l'obra

Dimarts, 21 de gener de 2020
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17.30 h

Maria Bohigas Sales
Traductora i editora

Adscrita a:

Tutelada per: