Història

Llums i ombres d'alguns indians catalans

Dimarts, 12 de febrer de 2019
Teatre Zorrilla

Joan Rosàs Reverté
Llicenciat en Pedagogia i en Història

Adscrita a:

Tutelada per: