Història

La presència del món jueu a la Catalunya medieval

Dimarts, 11 de juny de 2019
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17,30 h

Rosa Duran Portas
Guia, Màster en Turisme Cultural

Adscrita a:

Tutelada per: