Història

La presència del món jueu a la Catalunya medieval

Dimarts, 11 de juny de 2019
Teatre Zorrilla

Rosa Duran Portas
Guia, Màster en Turisme Cultural

adscrita a:

tutelada per: