Ètica

Què significa el dret a morir amb dignitat?

Dimarts, 19 de novembre de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Joan Costa Bou
Prevere. Dr. en Teologia Moral. Enginyer en Telecomunicacions

Adscrita a:

Tutelada per: