Economia

Envelliment de la població. Noves necessitats, nous productes

Dimarts, 4 de febrer de 2020
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17.30 h

Òscar Elvira Benito
Doctor en Ciències Econòmiques

Adscrita a:

Tutelada per: