Economia

Controla els teus diners o els diners et controlaran a tu. Les finances no tenen edat

Dimarts, 26 de març de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Gemma Cid Salvador
Professora del Departament d?Economia i Empresa UPF

adscrita a:

tutelada per: