Cinema

Sessió de Filmets per a l'Aula

Dimarts, 22 d'octubre de 2019
17:00 Teatre Zorrilla . Hora d'inici: 17.00 h

45a edició de FILMETS Badalona Film Festival
Sessió a la que estan convidats a assistir els socis/alumnes de l'Aula

Adscrita a:

Tutelada per: