Cinema

El cinema a Badalona durant els anys 50

Dimarts, 14 de gener de 2020
Teatre Zorrilla. Hora d'inici: 17.30 h

Núria Casals Cortés
Llicenciada en História de l'Art

Adscrita a:

Tutelada per: