Ciència

L'enginy (in)visible

Dimarts, 29 d'octubre de 2019
Teatre Zorrilla

Núria Salan Ballesteros
Dra. en Ciencies dels Materials

Adscrita a:

Tutelada per: