Ciència

Els microbis que portem dins i no ho sabem

Dimarts, 24 de març de 2020
Teatre Principal. Hora d'inici: 17.30 h

Jaume Bertranpetit Busquets
Doctor en Biologia

Adscrita a:

Tutelada per: