CaixaForum

Exposició guiada a concretar

Dimarts, 26 de novembre de 2019
CaixaForum Barcelona

Activitat matinal.
Sortida a les 9.00h des del Museu de Badalona.
Inscripció:

Adscrita a:

Tutelada per: