Art

Gargots, mal gust i estridències. És possible entendre per què l'art contemporani és Art?

Dimarts, 15 d'octubre de 2019
Teatre Zorrilla

Margarida Güell Baró
Llicenciada en Història de l'Art

Adscrita a:

Tutelada per: