Comunicat adequació al RGPD

Protecció de dades - COMUNICAT ADEQUACIÓ AL RGPD

Divendres, 25 de maig de 2018

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor la normativa europea de protecció de dades, més coneguda com Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades, i el passat 25 de maig de 2018 aquesta normativa va passar a ser de plena aplicació. Per això, AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA estem preparant-nos per assumir els nous compromisos que estableix la regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i així oferir-vos un servei ajustat als requeriments del marc legal.

Adscrita a:

Tutelada per: