Ciència

Ciència i vida. El futur que ens espera.

Dimarts, 5 de febrer de 2019
17:30 Teatre Zorrilla

Joan Costa Bou
Prevere. Engigyer de Telecomunicacions. Doctor en Teologia Moral.

adscrita a:

tutelada per: